Garantievoorwaarden

Garantievoorwaarden voor door NovaCustom B.V. geleverde (portable) computers.


Schade is uitgesloten

Uitgesloten van de garantie is schade van welke aard dan ook, in het bijzonder schade veroorzaakt door vallen, vloeistofschade en optische schade.

Software- of aanverwante problemen

Storingen in software vallen nooit onder de garantie. Indien blijkt dat de storing software gerelateerd is, zullen wij u adviseren contact op te nemen met de maker van de software. Indien wij u kunnen helpen, behouden wij ons het recht voor hiervoor kosten in rekening te brengen.

Onjuiste wijzigingen

Het wordt ten sterkste afgeraden om verbouwingen, reparaties of upgrades door derden of onervaren personen te laten uitvoeren. Schade veroorzaakt door onjuiste modificatie in welke vorm dan ook is uitgesloten van garantie.


Dode pixels en knipperende pixels

Een beeldscherm is opgebouwd uit miljoenen pixels. Elke pixel is opgebouwd uit 3 subpixels: de kleuren rood, groen en blauw. Deze pixels bestaan uit minuscule transistors. In uitzonderlijke gevallen kunnen pixels spontaan oplichten. De kans dat dit gebeurt is klein, maar nooit helemaal uit te sluiten.

NovaCustom volgt de ISO 13406-2 norm, klasse 2 (https://www.iso.org). Dit betekent dat er per miljoen pixels maximaal twee pixels zijn die niet goed functioneren.

Indien extra dead-pixel garantie is aangeschaft, geldt klasse 1 voor de periode van 3 jaar na levering. Dit betekent in feite dat er op het gehele beeldscherm geen enkele dode pixel mag voorkomen.


Laptop batterij

De garantie op de batterijen van de laptops die wij leveren is beperkt tot slechts 12 maanden (1 jaar). Dit heeft te maken met de aard van het product: de batterijen die wij bij onze laptops leveren hebben Li-ion cellen die slijten bij gebruik.

Dienovereenkomstig is een vermindering van de capaciteit van de batterij of een verkorte levensduur van de batterij geen defect. De standaard garantie dekt geen wijzigingen in de capaciteit of levensduur van deze batterij. De garantie op de batterij kan niet worden verlengd.


Oververhitting door vuil of modificaties

Een computer heeft een toevoer van koele lucht nodig. Elke computer heeft ten minste één ingebouwde ventilator die koele lucht aanzuigt en/of warme lucht afvoert. Houd tijdens het gebruik van een computer alle ventilatieopeningen vrij.

De garantie vervalt indien de laptop wordt onderworpen aan het fenomeen “overklokken”. Overklokken betekent het laten werken van de processor, videokaart of ander component op een hogere frequentie dan de standaardwaarden zoals oorspronkelijk geleverd.

Firmware-updates

Indien een gebruiker zelfstandig een firmware update uitvoert, geschiedt dit altijd op eigen risico. Mocht een firmware-update mislukken, dan is het moederbord mogelijk onherstelbaar beschadigd en moet het worden vervangen. Op verzoek zullen wij proberen het moederbord tegen redelijke servicekosten te repareren, echter reparatie van een niet geautoriseerde BIOS update is niet uit te sluiten. Bij NovaCustom kunt u de firmware laten updaten of instructies voor de update opvragen indien wij dit noodzakelijk achten voor het goed functioneren van uw computer.


Goederen versturen voor reparatie

Vraag een retourzending altijd vooraf aan via e-mail. U vindt onze contactgegevens hier.

Gelieve nota te nemen van de volgende vereisten voor uw aanvraag:

  • Factuurnummer
  • Probleembeschrijving zo uitgebreid mogelijk
  • Uw contactgegevens en volledig adres

Stuur ons alstublieft niets voordat wij uw verzoek hebben beantwoord.

Indien u goederen ter reparatie naar NovaCustom stuurt, zorg er dan voor dat deze zeer goed verpakt zijn met meer dan voldoende opvulmateriaal om eventuele transportschade te voorkomen. Let op: dit mag absoluut niet onderschat worden!

Zorg ervoor dat de goederen aan de buitenkant niet herkenbaar zijn als een laptop of dure hardware. Dit verkleint het risico dat uw pakket wordt gestolen.

Indien wij na ontvangst van uw garantieaanvraag en uw (draagbare) computer tot de conclusie komen dat er geen garantie van toepassing is, behouden wij ons het recht voor om u de transport- en onderzoekskosten in rekening te brengen.

SchermgrootteBehuizingmateriaalProcessor


Grafische chip

Thunderbolt


Optical Disc Drive