Clevo toetsenbord achtergrondverlichting voor Linux

Gids voor het inschakelen en instellen van RGB toetsenbord kleur voor elke Clevo laptop met elke GNU/Linux distro! Eindelijk.

Wat is er frustrerender dan geen controle hebben over de achtergrondverlichting van je toetsenbord? Het blauwe toetsenbord licht is gewoon heel vervelend. Zelfs als je je laptop niet bij NovaCustom hebt gekocht, kan je toch deze gids gebruiken om je achtergrondverlichting werkend te krijgen, in tegenstelling tot andere verkopers, zoals System76. Anders gezegd, deze gids zou moeten werken voor elk Clevo-gebaseerd merk, zoals Sager, Schenker, XMG, Bestware, BTO, XNB enzovoort.

Maar ik heb al de clevo-xsm-wmi applicatie van tuxedo geprobeerd en het werkte niet.

– Als je deze handleiding precies volgt, zal de toetsenbordverlichtingssoftware werken. Lees het met aandacht! 😉

Geweldig. Vertel me wat ik moet doen. 🙂

Oké, daar gaan we. Ik vond deze link na uren zoeken, en het werkte bijna voor mij. Ik heb de instructies een beetje veranderd, zodat iedereen in staat zou moeten zijn om deze software te installeren.

Vereisten

Zorg ervoor dat je je systeem volledig hebt geüpdatet.

Instructies NIEUWE versie


Zodra de RGB-toetsenbordverlichtingsapplicatie is geïnstalleerd, kan je de toetsenbordverlichting veranderen door de Fn-toets in te houden en de keyboard control keys te gebruiken aan de rechterkant van je toetsenbord.

Open een terminalvenster (CTRL+ALT+T) en geef de volgende commando’s één voor één op.

sudo apt install -y git dkms build-essential linux-headers-$(uname -r)
git clone https://github.com/tuxedocomputers/tuxedo-keyboard
cd tuxedo-keyboard/
make clean
sudo su
make dkmsinstall
echo tuxedo_keyboard >> /etc/modules
modprobe tuxedo_keyboard
echo "options tuxedo_keyboard mode=0 brightness=25 color_left=0xFFFFFF color_center=0xFFFFFF color_right=0xFFFFFF" > /etc/modprobe.d/tuxedo_keyboard.conf
exit

Start de laptop nu opnieuw op. De software zou nu moeten werken.


Instructies OUDE versie

Na de installatie van de clevo-xsm-wmi applicatie, kunt u de toetsenbordverlichting wijzigen met deze functietoetsen.

Het wijzigen van de identiteit kan nodig zijn om de clevo-xsm-wmi applicatie te gebruiken.

Kies een mooie opstart kleur:
Selecteer de helderheid van het toetsenbord:

Download de clevo-xsm-wmi repository van TUXEDO Computers (dank jullie wel jongens).

Zodra het downloaden van het archief voltooid is, pak het pakket uit, noem het pakket naar 'rgbcontrol' (zonder aanhalingstekens) en ga naar de map rgbcontrol/module. Er staat hier een bestand, het heet 'clevo-xsm-wmi.c'. Open het met een tekst editor en zoek;

- Het model van uw laptop. Indien u het model van uw laptop niet kent, open dan een Terminal venster (CTRL+ALT+T) en voer uit:

sudo dmidecode | grep "Product Name"

Scroll helemaal naar boven en uw laptopmodel (productnaam) staat daar vermeld.

Staat uw laptop model niet in de lijst? Vervang dan een door uw laptop model! Vervangen:

- Clevo P95_HP", indien u alleen een RGB-toetsenbord hebt zonder lichtbalk aan de voorzijde van de laptop. - Clevo P870DM', indien u een RGB-toetsenbord met staafverlichting vooraan op de laptop hebt.

, door uw laptop model productnaam.

Open opnieuw een Terminal venster (CTRL+ALT+T), voer de volgende code uit.

cd Downloads
cd rgbcontrol
cd module
sudo apt install gcc make
make && sudo make install
sudo insmod clevo-xsm-wmi.ko
sudo install -m644 clevo-xsm-wmi.ko /lib/modules/$(uname -r)/extra
sudo depmod
sudo tee /etc/modules-load.d/clevo-xsm-wmi.conf <<< clevo-xsm-wmi
sudo update-initramfs -uk all

Negeer de fouten na "make && sudo make install".

De clevo-xsm-wmi applicatie is nu geïnstalleerd. Laten we een standaard kleur instellen! Deze standaard kleur wordt ingesteld bij het opstarten. U kunt bijvoorbeeld kiezen voor 'white white white'. Andere kleuren die u kunt instellen: green, red, blue, yellow, magenta, cyan. U kunt ook de helderheid van het toetsenbord instellen. Selecteer gewoon uw voorkeur aan de linkerkant van deze pagina en copy-paste de code hieronder!

sudo tee /etc/modprobe.d/clevo-xsm-wmi.conf <<< 'options clevo-xsm-wmi kb_color=white,white,white, kb_brightness=1'

Dat is het!